REGULAMIN BILETERII MAVO DYSTRYBUCJA

Właścicielem bileterii "MAVO DYSTRYBUCJA" jest WELLO z siedzibą w Poniatowicach lok.72C 56-400 Oleśnica NIP: 9112047796

muzyka@mavomusic.pl 

Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Bileterii Internetowej "MAVO DYSTRYBUCJA".

1.2. Bileteria Internetowa "MAVO DYSTRYBUCJA" świadczy usługi związane z sprzedażą biletów na wydarzenia kulturalne, sportowe oraz inne imprezy organizowane przez partnerów.

1.3. Korzystanie z Bileterii Internetowej "MAVO DYSTRYBUCJA" oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


Rejestracja:

2.1. Aby skorzystać z usług Bileterii Internetowej "MAVO DYSTRYBUCJA", użytkownik musi dokonać rejestracji na platformie.

2.2. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.

2.3. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w systemie Bileterii Internetowej "MAVO DYSTRYBUCJA".


Zakup biletów:

3.1. Bileteria Internetowa "MAVO DYSTRYBUCJA" umożliwia zakup biletów na wydarzenia dostępne w ofercie.

3.2. Zakup biletów odbywa się poprzez wybór wydarzenia, terminu oraz rodzaju biletu, a następnie dokonanie płatności.

3.3. Po dokonaniu płatności, użytkownik otrzymuje potwierdzenie zakupu na podany adres e-mail.


Płatności:

4.1. Wszystkie ceny biletów podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.

4.2. Płatności za zakupione bilety można dokonać przy użyciu różnych metod płatności dostępnych na platformie.

4.3. Po dokonaniu płatności, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupione bilety, chyba że organizator wydarzenia przewidział taką opcję.


Zmiany i odwołania wydarzeń:

5.1. Organizatorzy wydarzeń mają prawo do zmiany daty, miejsca lub programu imprezy.

5.2. W przypadku zmiany lub odwołania wydarzenia, Bileteria Internetowa "MAVO DYSTRYBUCJA" nie ponosi odpowiedzialności finansowej, a zakupione bilety mogą zostać zwrócone lub wymienione na inne wydarzenie, zgodnie z polityką organizatora.


Odpowiedzialność:

6.1. Bileteria Internetowa "MAVO DYSTRYBUCJA" nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, które mogą uniemożliwić dokonanie zakupu biletów.

6.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego loginu oraz hasła do konta w Bileterii Internetowej "MAVO DYSTRYBUCJA".


Postanowienia końcowe:

7.1. Bileteria Internetowa "MAVO DYSTRYBUCJA" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.

7.2. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, zarejestrowani użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Bileterii Internetowej "MAVO DYSTRYBUCJA".